Matematike

Nr Artikulli Emertimi i mallit Njesia
1 M-1001 Trekendesh druri 30° , 60° cope
2 M-1002 Trekendesh druri 45° cope
3 M-1003 Vizore druri 100 cm cope
4 M-1004 Kendemates druri cope
5 M-1005 Kompas druri me vakum cope
6 # Trekendesh druri 30° , 60° me gome cope
7 # Trekendesh druri 45° me gome cope
8 # Vizore druri 100 cm me gome cope
9 # Kendemates druri me gome cope
10 # Kompas druri me vakum me gome cope
11 # Trekendesh druri 30° , 60° me magnet cope
12 # Trekendesh druri 45° me magnet cope
13 # Vizore druri 100 cm me magnet cope
14 # Kendemates druri me magnet cope
15 # Kompas druri me vakum me magnet dhe marker cope
16 # Vizore druri 100 cm rolo cope
17 M-1007 Komplet mjete per matematike me tabele: 1 trekendesh 45°, 1 trekendesh 30°, 60°, 1 Kendemates, 1 Vizore 100 cm, 1 kompas me vakum, 1 thuper treguese per tabele cope
18 M-1008 Trupa gjeometrik druri 1/7 cope
19 M-1009 Trupat gjeometrik 1/10 te medha cope
20 M-1010 Trupat gjeometrik 1/12 te vogla cope
21 M-1012 Trupat gjeometrik 1/12 me gips cope
22 # Trupa gjeometrik teli 1/6 cope
23 M-1013 Numratore vertikale cope
24 M-1014 Numratore horizontale cope
25 M-1015 Multibaza njeshe , dhjeteshe, qindeshe, mijeshe cope
26 M-1016 Trupa gjeometrik per nxenesa cope
27 # Trupa gjeometrik te vogla 6/1 cope
28 # Figura gjeometrike cope
29 M-1017 Petza per nxenesa cope
30 M-1018 Numratore e madhe cope
31 M-1019 Numratore me shkronja per nxenesa cope
32 M-1021 Numratore e thjeshte cope
33 M-1022 Numratore me ore cope
34 M-1023 Multibaza njeshe , dhjeteshe, qindeshe cope
35 M-1024 Tabela magnetike me shkronja e vogel cope
36 M-1025 Tabela magnetike me shkronja e mesme cope
37 M-1026 Numra magnetik cope
38 M-1027 Shkronja magnetike cope
39 M-1028 Shkopije cope
40 M-1029 Fasule cope
41 # Thyesat matematike 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, me magnet cope
42 # Tabela e shumezimit e numrave 1-100 - Poster i plastifikuar format 70x100cm cope
43 # Albumi me numrat 1-10 - (5 flete - 10 tabela) - Demonstrimi i numrave me figura te ndryshme - Menyra e te shkruarit drejte te numrave - Poster dyanesh i plastifikuar format 70 x 100 cm cope
44 M1 Veprime matematikore te thjeshta duke perdorur fruta, kafshet etj. - (9 flete - 18 tabela) - Poster dyanesh i plastifikuar format 70x100cm komplet
45 M1 - 01 Mbledhja e numrave me shume deri ne 10 cope
46 M1 - 02 Zbritja e numrave deri ne 10 cope
47 M1 - 03 Mbledhja dhe zbritja e numrave deri ne 10 cope
48 M1 - 04 Mbledhja e numrave me shume deri ne 20 (pa kalim te 10-es) cope
49 M1 - 05 Zbritja e numrave deri ne 20 (pa prishje te 10-es) cope
50 M1 - 06 Mbledhja e numrave me shume deri ne 20 (me kalim te 10-es) cope
51 M1 - 07 Zbritja e numrave deri ne 20 (me prishje te 10-es) cope
52 M1 - 08 Mbledhja e dhjetsheve te plota me shume deri ne 100 (me kalim te 10-es) cope
53 M1 - 09 Zbritja e dhjetsheve te plota deri ne 100 cope
54 M1 - 10 Mbledhja e numrave me shume deri ne 100 (pa kalim te 10-es) cope
55 M1 - 11 Mbledhja e numrave me shume deri ne 100 (me plotesim te 10-es) cope
56 M1 - 12 Mbledhja me disa mbledhore me shume deri ne 100 cope
57 M1 - 13 Matja e gjatesive (me njesi jo standarde). Krahasimi i gjatesive cope
58 M1 - 14 Perdorimi i monedhave cope
59 M1 - 15 Figurat gjeometrike cope
60 M1 - 16 Ekuacioni cope
61 M1 - 17 Statistike cope
62 M1 - 18 Probabiliteti cope
63 M2 Veprime matematikore te thjeshta duke perdorur fruta, kafshet etj. (9 flete - 18 tabela), Poster dyanesh i plastifikuar format 70x100cm komplet
64 M2 - 01 Mbledhja e numrave me shume deri ne 20 (pa kalim te 10-es) cope
65 M2 - 02 Zbritja e numrave deri ne 20 (pa prishje te 10-es) cope
66 M2 - 03 Mbledhja e numrave me shume deri ne 20 (me kalim te 10-es) cope
67 M2 - 04 Zbritja e numrave deri ne 20 (me prishje te 10-es) cope
68 M2 - 05 Mbledhja e numrave me shume deri ne 100 cope
69 M2 - 06 Zbritja e numrave deri ne 100 cope
70 M2 - 07 Mbledhja dhe zbritja e numrave deri ne 100 cope
71 M2 - 08 Mbledhja dhe zbritja e qindeshave te plota me shume deri ne 1000 cope
72 M2 - 09 Mbledhja e numrave me shume deri ne 1000 cope
73 M2 - 10 Zbritja e numrave deri mne 1000 cope
74 M2 - 11 Shumezimi i numrave deri ne 5 * 5 cope
75 M2 - 12 Shumezimi i numrave deri ne 10 * 10 cope
76 M2 - 13 Thyesat cope
77 M2 - 14 Matja e gjatesive (me njesi standarde dhe njesi jo standarde) cope
78 M2 - 15 Matja e kohes cope
79 M2 - 16 Monedhat dhe kartmonedhat cope
80 M2 - 17 Figurat gjeometrike cope
81 M2 - 18 Ekuacioni cope
82 M2 - 19 Statistike cope
83 M2 - 20 Probabiliteti cope