Gjeografi

Nr Artikulli Emertimi i mallit Njesia
1 GJ-5001 Mostra te diamanteve minerale cope
2 GJ-5002 Teleskopi cope
3 GJ-5003 EQ11-A/2 teleskop cope
4 GJ-5004 Modeli i diellit cope
5 GJ-5009 Eremates cope
6 GJ-5010 Kohemates me rere cope
7 GJ-5011 Kohemates me rere cope
8 GJ-5012 Kohemates me rere cope
9 GJ-5013 Modeli i tokes i prere cope
10 # Modeli maket "Vullkani" cope
11 GJ-5014 Grafofolije per Gjeografi cope
12 GJ-5015 Grafofolije per Astronomi cope
13 # GLOB ME NDRIQIM - Fizike dhe Politike - Ne Gjuhe Shqipe cope
14 GJ-5016 KOSOVA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
15 GJ-5017 SHQIPERIA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
16 # Harta fizike e Shqiperise ne relief cope
17 GJ-5019 Harta Gadishulli Ballkanik cope
18 GJ-5020 BOTA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
19 GJ-5021 EUROPA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
20 GJ-5022 AMERIKA VERIORE - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
21 GJ-5023 AMERIKA JUGORE - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
22 GJ-5024 AZIA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
23 GJ-5025 AFRIKA - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
24 GJ-5026 AUSTRALIA ME OQEANINE - Harta Fizike - Harta Politike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
25 GJ-5027 Harta Sistemi Diellor cope
26 # KOSOVA - Harta Fizike - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cope
27 # KOSOVA - Harta Politike - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
28 # SHQIPERIA - Harta Fizike - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
29 # SHQIPERIA - Harta Politike - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
30 # BOTA - Harta Fizike -Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
31 # BOTA - Harta Politike - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
32 GT-01 ORIENTIMI NE NATYRE - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
33 GT-02 LEVIZJET E TOKES - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
34 GT-03 TERMETET DHE VULLKANET - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
35 GT-04 QARKULLIMI I UJIT NE NATYRE - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
36 GT-05 EKLIPSI I HENES, EKLIPSI I DIELLIT - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
37 GT-06 NDERTIMI I BRENDSHEM I TOKES - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 70x100 cm cope
38 GT-07 PROJEKSIONET CILINDRIK, AZIMUTIKE, KONIKE - Harta - Poster - Njeanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
39 G-03 - G-04 Shprendarja e Vullkaneve dhe e termeteve - Rrymat Oqeanike ne Rruzullin Tokesor - Harta - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
40 G-05 - G-06 Zonat Klimatike ne Rruzullin Tokesor - Zonat Natyrore ne Rruzullin Tokesor - Harta - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
41 G-07 - G-08 HARTA EUROPA - Zonat Natyrore - Zonat Klimatike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
42 G-09 - G-12 HARTA EUROPA - Shprendarja e Popullsise sipas Gjuheve - Ekonomike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
43 G-13 - G-14 EUROPA PERENDIMORE - EUROPA VERIORE - Harta fizike-politike-ekonomike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
44 G-15 - G-16 EUROPA QENDRORE - EUROPA LINDORE - Harta fizike-politike-ekonomike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
45 G-17 - G-18 EUROPA JUGORE - EUROPA JUGLINDORE - (GADISHULLI BALLKANIK) - Harta fizike-politike-ekonomike - Dyanesore; Dimenzioni: 100x140 cm cope
46 G-24 - G-25 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Ndarja Administrative - 2. Copetimi i Trojeve Etnike Shqiptare pas viit 1912 - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
47 G-26 - G-27 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Rajonet Gjeografike - 2. Gjeologjia dhe Pasuria Minerale - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
48 G-28 - G-29 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Zonat Klimatike - 2. Pellgjet Ujembledhese - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
49 G-30 - G-31 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Zonat Bimore dhe Shtazore. Mbrojtja dhe Ndotja e Mjedisit - 2. Ekonomia , Transporti dhe Tregtia - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
50 G-32 - G-33 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Bujqesia - 2. Industria - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
51 G-34 - G-35 SHQIPERIA, KOSOVA DHE RAJONET KUFITARE SHQIPTARE - HARTA ETNIKE - 1. Popullsia - 2. Turizmi. Trashegemia Natyrore dhe Kulturore - Dyanesore; Dimenzioni: 115x185 cm cope
52 GJ-5028 Atllas Gjeografik cope
53 GJ-5029 Atllas Gjeografik pa CD cope
54 GJ-5030 Atllas Gjeografik me CD cope
55 GJ-5031 Atllas i Gjeografise Fizike cope
56 GJ-5032 Grafoskop cope
57 GJ-5033 Perde per grafoskop cope
58 GJ-5034 Mbajtes per harta cope