Fizike

Nr Artikulli Emertimi i mallit Njesia
1 F-2002 Copetimi i rrethit ne shume pjese model thyesat 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, me magnet cope
2 F-2004 Kalorimeter cope
3 F-2005 Aparat per hapsire vizore (Pirometer) cope
4 F-2007 Pirun akustik 440 Hz (pirgu i rezonances rrotulluese) cope
5 F-2009 Piruni akustik 256Hz, 320Hz, 384Hz, 512Hz cope
6 F-2011 Llupa 60 cope
7 F-2012 Llupa 75 cope
8 F-2013 Llupa 90 cope
9 F-2014 Llupa 100 mm cope
10 F-2015 Syzat mbrojtese cope
11 F-2016 Thjerreza cope
12 F-2023 Dinamometri cope
13 # Susta te pashkallezuara (deri 500gr) cope
14 # Susta zgjatese 1/5 cope
15 F-2027 Susta zgjatese cope
16 F-2031 Spektroskop cope
17 # Spektroskop i vogel per nxenesa cope
18 F-2033 Makara 40, 65 cope
19 F-2034 Makara 40, 50, 66 cope
20 F-2035 Rrafshi i pjerret cope
21 F-2036 Montimi linear cope
22 F-2037 Nonius cope
23 F-2038 Mikrometer cope
24 F-2039 Lavjerres per rezonance - Demonstrues i Njutonit cope
25 F-2040 Ligji i pare i Njutonit (per inercine) cope
26 F-2041 Ligji i dyte i Njutonit cope
27 F-2042 Sinteza e zberthimit te forces cope
28 F-2043 Pajisje per demonstrimin e perhapjes se presion ne lengje (Ligji I Paskalit) cope
29 # Miliampermeter cope
30 F-2047 Ampermetri cope
31 F-2048 Voltmetri cope
32 F-2049 Galvanometri cope
33 F-2050 Multimetri cope
34 F-2052 Modeli i ziles elektrike cope
35 F-2054 Modeli i motorit cope
36 # Motori me djegje te brendshme cope
37 # Modeli i gjeneratorit trefazor cope
38 # Modeli i gjeneratorit cope
39 F-2057 Elektroskopi me flete metalike cope
40 F-2058 Reostati 0-20+5% ohm 1.25A cope
41 F-2063 Zgavra e llampes cope
42 # Nderpreres (eles thike me kasete) cope
43 # Magnet i formes U (patkoi) cope
44 F-2067 Magnet i formes I (shufra) cope
45 # Magnet i formes U (patkoi)i madh cope
46 # Magnet i formes I (shufra) i madh cope
47 F-2068 Gjilpera magnetike cope
48 F-2069 Multibaza magnetike cope
49 F-2072 Busulla cope
50 F-2073 Busulla Nr.1 cope
51 F-2074 Makina elektrostatike (Wimshurt) makina cope
52 F-2077 Paisje eksperimentale per ekscentricitet cope
53 F-2078 Presa hidraulike cope
54 F-2080 Modeli i pompes se ujit me piston cope
55 F-2081 Kronometer cope
56 # Elektromagnet ne forme patkoi cope
57 # Set perquesish elektrik 1/10 cope
58 # Aparatura per vizualimin e spektrit magnetik cope
59 # Komplet i thjerave cope
60 # Mbajtes i thjerrave cope
61 # Tavolina e Ligjit te Ohmit cope
62 # Peshore fizike-teknike me gureza peshimi cope
63 # Peshore gjysemanalitike me kuti gurezash peshimi cope
64 # Gure peshash me cengela cope
65 # Aparat i thjeshte per demonstrimin e renies se lire cope
66 # Aparat per levizjen rrotulluesene plan vertikal (ulluku metalik) cope
67 # Enet komunikuese cope
68 # Paisje demonstrimi i forces se Arkimedit Cilindri i dyfisht i Arkimedit) cope
69 # Kabell bashkuesish me spina fundore cope
70 # Kafazi i Faradeit cope
71 # Kuti rezistencash montuar ne kasete cope
72 # Ura e Winstonit cope
73 # Makina rrotulluese centrifugale cope
74 # Modeli I turbines me uje cope
75 # Komplet gypash kapilar cope
76 # ift bobinash induksioni cope
77 # Lama bimetalike cope
78 # Pajisje per demonstrim konveksioni cope
79 # Aparat per demonstrimin e bymimit te lengjeve dhe gazeve cope
80 # Aparat per demonstrimin e bymimit te trupave te ngurte cope
81 # Model turbine te thjeshte cope
82 # Pila e Voltes cope
83 # Aparat per veprimin e forces magnetike mbi percjellesin me rryme. cope
84 # Aparat per ligjin e Lencit cope
85 # Barometer metalik cope
86 # Prizmi cope
87 # Shufer ebani cope
88 # Shufer qelqi cope
89 # Banka optike cope
90 # Pasqyra e luget cope
91 # Pasqyra e myzet cope
92 # Thjerreza shprendarese cope
93 # Thjerreza shprendarese cope
94 # Thjerreza plani e myzet cope
TABELA MESIMORE POSTERA NJE FAQESHE dim 100 x 70 cm
95 F-01 Parimi i relese termike (termostati) cope
96 F-02 Shnderrimet e gjendjeve te lendes cope
97 F-03 Shnderrimet e fazore te lendeve (shkrirja dhe ngurtesimi i naftalines) cope
98 F-04 Magnetet cope
99 F-05 Fusha magnetike cope
100 F-06 Toka si magnet cope
101 F-07 Qarku elektrik cope
102 F-08 Elektromagneti cope
103 F-09 Parimi i punes te mototrit me avull dhe turbines cope
104 F-10 Dhoma e erret cope
105 F-11 Fazat dhe eklipsi i Henes cope
106 F-12 Perthyerja dhe pasqyrimi i drites cope
107 F-13 Perthyerja e rrezeve te drites ne prizem cope
108 F-14 Zberthimi i drites se bardhe - spektri cope
109 F-15 Mbledhja dhe ndarja e ngjyrave (perzierja e ngjyrave) cope
110 F-16 Qarku hidraulik dhe elektrik cope
111 F-17 Ligji i Omit cope
112 F-18 Lidhja e konsumatoreve ne paralel cope
113 F-19 Llamba elektrike cope
114 F-20 Lidhja e shkurter. - Siguresa me fije shkrirese cope
115 F-21 Rreziku nga rryma elektrike cope
116 F-22 Fusha magnetike e solenoidit me rryme cope
117 F-23 Rregulla e dores se majte cope
118 F-24 Elektromotori cope
119 F-25 Parimi i gjeneratorit te rrymes se vazhduar cope
120 F-26 Parimi i gjeneratorit te rrymes alternative cope
121 F-27 Transformatori cope
122 F-28 Elektroskopi cope
123 F-29 Perfitimi dhe transportimi i energjise elektrike cope
124 F-30 Turbinat - Skema e hidrocentralit - Turbina pelton cope
125 F-31 Sistemi hidraulik i frenave cope
126 F-32 Bymimi i trupave te ngurte cope
127 F-33 Modeli i gjeneratorit trefazor cope
128 F-34 Induksioni elektromagnetik cope
129 F-35 Tensioni elektrik cope
130 F-36 Priza dhe spina cope
131 F-37 Lokomotiva me avull cope
132 F-38 Influenca magnetike cope
133 F-39 Siguria ne laborator dhe klase cope
MINIKABINETE
134 5502 Mini laborator per FIZIKE - UJI - 33 eksperimente me udhezues cope