Kimia


Nr Artikulli Emertimi i mallit Njesia
1 K-3001 Mostra te diamanteve minerale cope
2 K-3002 Raft per epruveta 8 vrima cope
3 K-3004 Raft per epruveta cope
4 K-3005 Raft per epruveta 12 vrima cope
5 K-3007 Masha laboratorike nr. 2 cope
6 K-3009 Kapese druri cope
7 K-3010 Shtrenguese metali cope
8 K-3011 Lopatez djegese cope
9 # Pinceta cope
10 # Pikatore cope
11 K-3012 Brushe epruvetash nr. 1 cope
12 K-3013 Brushe epruvetash nr. 2 cope
13 K-3014 Brushe epruvetash nr. 3 cope
14 K-3015 Brushe epruvetash nr. 4 cope
15 K-3016 Brushe epruvetash nr. 5 cope
16 K-3017 Brushe epruvetash nr. 6 cope
17 K-3018 Brushe epruvetash nr. 7 cope
18 K-3019 Brushe epruvetash nr. 8 cope
19 K-3020 Brushe epruvetash nr. 9 cope
20 K-3021 Brushe epruvetash nr. 10 cope
21 K-3022 Mbajtes metalik me shtrenguese cope
22 K-3023 Havana porcelan cope
23 # Havana porcelan me shtypes cope
24 # Ene qelqi (Petri) cope
25 K-3026 Tape gome (komplet) cope
26 K-3028 Nr.3 Trekembesh cope
27 K-3029 Nr.4 Trekembesh cope
28 K-3030 Rrjeta e asbestit cope
29 K-3031 Mbajtes metalik me shtrenguese cope
30 K-3035 Struktura e molekulave cope
31 K-3037 Kalorimeter cope
32 K-3038 Aparat per hapsire vizore (Pirometer) cope
33 # Syzat nbrojtese cope
34 # Pipeta plastike cope
35 # Pipeta 1 ml cope
36 # Pipeta 2 ml cope
37 # Pipeta 5 ml cope
38 # Pipeta 10 ml cope
39 # Pipeta 25 ml cope
40 K-3042 Mikro pipeta digjitale 5ml cope
41 K-3043 Harta Sistemi periodik i elementeve cope
42 K-3044 Atllas Fizike - Kimi cope
43 # Menzura 10 ml cope
44 # Menzura 25 ml cope
45 # Menzura 50 ml cope
46 K-3046 Menzura 100 ml cope
47 # Menzura 250 ml cope
48 # Menzura 500 ml cope
49 K-3047 Menzura 1000 ml cope
50 K-3048 Epruveta cope
51 K-3049 Shishe per reagjente 100 ml cope
52 # Shishe per reagjente 250 ml cope
53 # Gota laboratorike 50 ml cope
54 K-3050 Gota laboratorike 100 ml cope
55 K-3051 Gota laboratorike 150 ml cope
56 # Gota laboratorike 200 ml cope
57 # Gota laboratorike 250 ml cope
58 # Gota laboratorike 300 ml cope
59 # Gota laboratorike 500 ml cope
60 # Gota laboratorike 1000 ml cope
61 K-3053 Hinke qelqi 75 mm cope
62 # Hinke qelqi 100 mm cope
63 # Hinka ndarese (separatore) 125 ml cope
64 # Hinka ndarese (separatore) 250 ml cope
65 # Balona me fund te rrafshte 100 ml cope
66 # Balona me fund te rrafshte 250 ml cope
67 # Balona me fund te rrafshte 500 ml cope
68 # Balona me fund te rrafshte 1000 ml cope
69 K-3056 Balona me fund te rrumbullakte 100 ml cope
70 # Balona me fund te rrumbullakte 250 ml cope
71 # Balona me fund te rrumbullakte 500 ml cope
72 # Balona me fund te rrumbullakte 1000 ml cope
73 # Poqa destilimi me gyp anesor cope
74 # Llamba alkooli cope
75 K-3057 Flakedhenes cope
76 K-3058 Leter filtruese cope
77 K-3059 Leter lakmuesi cope
78 K-3061 Ndihma e pare cope
79 K-3062 Termometer i murit i vogel cope
80 K-3063 Termometer i murit i madh cope
81 K-3065 Erlenmajer 50 ml cope
82 K-3066 Erlenmajer 100 ml cope
83 # Erlenmajer 250 ml cope
84 # Erlenmajer 300 ml cope
85 K-3067 Erlenmajer 500 ml cope
86 # Erlenmajer 1000 ml cope
87 K-3068 Luge laboratorike metalike per substanca cope
88 K-3070 Termometer laboratorik digjital cope
89 # Termometer laboratorik -10C deri 50C cope
90 # Termometer laboratorik -10C deri 110C cope
91 # Termometer laboratorik -10C deri 200C cope
92 # Ene normale 10 ml cope
93 # Ene normale 25 ml cope
94 # Ene normale 50 ml cope
95 # Ene normale 100 ml cope
96 # Ene normale 200 ml cope
97 # normale 250 cope
98 # Ene normale 500 ml cope
99 # Gypa gome (laboratori) me diameter 6 - 8 mm cope
100 # Shtrenguese per gypa me vidhe (Kapese Hofman) cope
101 # Shtrenguese elastike per gypa gome (Kapese Mohr) cope
102 # Aparati i Kipit cope
103 # Barometer metalik cope
104 # Areometer (dendesi mates per lengje me d < 1) cope
105 # Kupshore porcelani cope
106 # Kroxhiola porcelani cope
107 # Trekendsha per vendosjen e poteve cope
108 # Pajisje per prerjen e gypave te qelqit cope
109 # Maska mbrojtese cope
110 # Xham mbrojtes cope
111 # Poq konik me gyp anesor cope
112 # Bireta Sheilbah 50 ml cope
113 # Stativa metalike cope
114 # pH-meter dore PH-108 cope
115 # Konduktometer TDS cope
116 # Aerometer per dendesi 20C cope
117 # Matesi i mushtit sipas Oechsle-u cope
118 # Qelq mbulues 18 x 18 cm 10 cope cope
119 # Xhama te objektivit 76 x 26 1/50 cope
120 # Kondenzator i Alihn cope
121 # Gypa qelqi me diameter te ndryshem cope
122 # Gypa qelqi ne trajte T cope
123 # Gypa qelqi ne trajte Y cope
124 # Shkopij qelqi cope
125 # Qelq ore 80 mm cope
126 # Qelq ore 100 mm cope
127 # Peshore fizike-teknike me gureza peshimi cope
128 # Peshore gjysemanalitike me kuti gurezash peshimi cope
129 # Shpuses tapash cope
130 # Enet komunikuese cope
TABELA MESIMORE POSTERA NJE FAQESHE dim 100 x 70 cm
131 K-01 Shenjat per rrezikshmerine e lendeve kimike cope
132 K-02 Rregulla te sigurise gjate eksperimenteve kimike cope
133 K-03 Tri gjendjet agregate te ujit (avull, uje, akull) cope
134 K-04 Metodat e ndarjes se substancave (Distilimi, avullimi, Filtrimi, Dekantimi, cope
135 K-05 Simbolet dhe formulat kimike cope
136 K-06 Simbolet e elementeve kimike cope
137 K-07 Masa atomike cope
138 K-08 Nje MOL cope
139 K-09 Masa molare cope
140 K-10 Tabela periodike e elementeve kimike (variant i shkurter) cope
141 K-11 Shprendarja e elektroneve ne shtresat elektronike cope
142 K-12 Lidhja kovalente cope
143 K-13 Lidhja jonike cope
144 K-14 Maredheniet midis lidhjeve kimike (Lidhja kovalente, polare dhe jonike) cope
145 K-15 Mjedisi acid - bazik i tretesires cope
146 K-16 Shperbashkimi elektronik i klorurit te natriumit ne uje cope
147 K-17 Alkane cope
148 K-18 Izomeria e struktures cope
149 K-19 Tabela e tretshmerise (e substancave kimike ne uje) cope
150 K-20 Sistemi periodik i elementeve cope
151 K-21 Njesite baze te Sistemit Nderkombetar SI Parashtesat SI cope
152 K-22 Energjite e jonizimit per elementet e grupeve A cope
153 K-23 Vlerat e elektronegativitetit sipas Polingut cope
154 K-24 Forma gjeometrike e molekulave cope
155 K-25 Molekulariteti, barazimi kinetik dhe energjia e aktivizimit cope
156 K-26 Te dhenat termodinamike per disa substanca cope
157 K-27 Konstante te ekuilibrave jonike (Konstante te shperbashkimit te disa acideve) cope
158 K-28 Produkti i tretshmerise per disa substanca ne 25C cope
159 K-29 Potenciale standarde te reduktimit cope
160 K-30 Maredheniet e vlerave te numrave kuantike per n=4 cope
161 K-31 Maredheniet e Molit cope
162 K-32 Grupet funksionore ne perberjet organike cope
MINI KABINETE
163 7029 Mini laborator Kimie - portabel me 54 artikuj Komplete
164 5677 Mini laborator Kimie - Eksplorimi i Kimise 22 eksperimente me udhezues Komplete
165 K-3064 Vitrina qelqi me drita vendosja e mjete konkretizimi cope